UBEZPIECZENIA

 

Biuro podróży z Wrocławia – ubezpieczenia turystyczne

 

Przed każdym wyjazdem, wycieczką czy wczasami należy pamiętać o podstawowym ubezpieczeniu turystycznym NNW i KL. Ta forma zabezpieczenia może uratować Państwa przed przykrymi sytuacjami losowymi, które mogą mieć miejsce na urlopie w Polsce i za granicą.

 

Wszystkie najbardziej polecane biura podróży mają w ofercie ubezpieczenia, dzięki którym wyjazd będzie nie tylko przyjemny, ale przede wszystkim bezpieczny dla wszystkich uczestników. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z usług naszego biura podróży- zobacz nasze kierunki !

 

Oferta ubezpieczeniowa w biurze Babilon Travel

 

Z radością informujemy, że jesteśmy również MULTIAGENTEM UBEZPIECZENIOWYM !
 
Kierując się tą samą zasadą co w turystyce - dysponujemy ofertą najlepszych ubezpieczycieli, po to aby pomóc w wyborze najlepszej oferty dla CIEBIE - WARTA, HDI, GENERALI, PROAMA....
 
-ubezpieczymy życie Twoje i Twoich bliskich
-ubezpieczymy Twoje mieszkanie lub dom
-ubezpieczymy Twoje auto
-ubezpieczymy Twoją firmę
-ubezpieczymy Twój kredyt
-ubezpieczymy Cię podczas podróży
 
Skontaktuj się z nami - porozmawiamy i wybierzemy najlepszą opcję ubezpieczenia dla CIEBIE.
 

 

Masz już polisę? Skontaktuj się z nami - postaramy się zaproponować jeszcze lepszą.

 

 

Odpowiednią polisę ubezpieczeniową mogą Państwo zakupić w naszym biurze lub nie wychodząc z domu ‒ za pośrednictwem poniższych aplikacji. Każde ubezpieczenie można rozszerzyć o odpowiednie opcje, dostosowane do Państwa potrzeb.

  

W przypadku pytań zapraszamy do biura, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy- zobacz. Nasi pracownicy chętnie rozwieją ewentualne wątpliwości i będą ponadto służyć fachową poradą. 

 

 

Ubezpieczenie Koszty Rezygnacji - jeśli chcesz uzyskać zwrot kosztów w razie odwołania lub przerwania podróży.

 

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie Koszty Rezygnacji to ochrona przed stratą finansową na wypadek wydarzeń, które mogą Cię spotkać przed wyjazdem, jak i w jego trakcie. Wybierz wariant odpowiedni dla siebie, w zależności od zakresu ochrony, którą chcesz zostać objęty.

 

Kiedy możesz kupić ubezpieczenie Koszty Rezygnacji?

 

Wariant 100% Wariant 100% Max
 w ciągu 10 dni następujących po dniu zakupu podróży, gdy do rozpoczęcia podróży zostało więcej niż 30 dni  w ciągu 3 dni następujących po dniu zakupu podróży, gdy do rozpoczęcia podróży zostało więcej niż 30 dni
jeśli do rozpoczęcia podróży zostało 30 dni i mniej, ubezpieczenie można kupić tylko w dniu zawarcia umowy podróży

 

 

 
100% MaxWYBIERZ

Nagle zachorujesz Ty lub współuczestnik podróży na Covid-19. Zachorowanie na Covid-19 musi być potwierdzone testem antygenowym lub PCR oraz nie może rokować wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży lub powinno mieć miejsce w czasie podróży.

DODATKOWO PŁATNE
(zwyżka Covid-19)

TAK
Twoja osoba bliska bądź osoba bliska współuczestnika podróży, która nie bierze udziału w podróży, nagle zachoruje na Covid-19. Zachorowanie na Covid-19 musi być potwierdzone testem antygenowym lub PCR i musi wymagać natychmiastowej hospitalizacji oraz nie rokować wyzdrowienia do rozpoczęcia podróży albo powinno mieć miejsce w czasie podróży.

DODATKOWO PŁATNE
(zwyżka Covid-19)

TAK

Ty lub współuczestnik podróży, Twoje dzieci lub dzieci współuczestnika podróży zostaniecie objęci obowiązkową kwarantanną związaną z Covid-19. Kwarantanna musi być potwierdzona dokumentem wydanym przez uprawniony do tego podmiot, który będzie zawierać daty jej trwania. Definicję kwarantanny znajdziesz w Ogólnych warunkach ubezpieczenia Koszty Rezygnacji w § 2 ust. 8. 

DODATKOWO PŁATNE
(zwyżka Covid-19)

TAK

Ty lub współuczestnik podróży nagle zachorujecie i choroba ta wynika z wcześniej zdiagnozowanej u Was choroby przewlekłej i nie rokuje wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo ma miejsce w czasie podróży. 

DODATKOWO PŁATNE
(zwyżka choroby przewlekłe)

TAK

Twoja osoba bliska lub osoba bliska współuczestnika podróży, która nie bierze udziału w podróży, nagle zachoruje i jej stan będzie wymagał natychmiastowej hospitalizacji, a choroba ta wynika z wcześniej zdiagnozowanej u niej choroby przewlekłej i nie rokuje wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo ma miejsce w czasie podróży.

DODATKOWO PŁATNE
(zwyżka choroby przewlekłe)

TAK

Nagle zachorujesz Ty lub współuczestnik podróży, a choroba ta nie wynika z zachorowania na Covid-19 ani z wcześniej zdiagnozowanej choroby przewlekłej i nie rokuje wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo ma miejsce w czasie podróży.

TAK
TAK
Twoja osoba bliska bądź osoba bliska współuczestnika podróży, która nie bierze udziału w podróży, nagle zachoruje, a choroba ta nie wynika z wcześniej zdiagnozowanej choroby przewlekłej ani Covid-19 i jej stan będzie wymagał natychmiastowej hospitalizacji oraz nie rokuje wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo ma miejsce w czasie podróży.
TAK
TAK
Ty lub współuczestnik podróży  ulegniecie nieszczęśliwemu wypadkowi, który spowoduje znaczne ograniczenie samodzielności ruchowej tj. niemożność poruszania się lub samoobsługi bez pomocy innych osób i nie będzie rokował wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo będzie miał miejsce w czasie podróży.
TAK
TAK
Twoja osoba bliska lub osoba bliska współuczestnika podróży, która nie bierze udziału w podróży, ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi, który będzie skutkował natychmiastową hospitalizacją i nie będzie rokował wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo będzie miał miejsce w czasie podróży.
TAK
TAK

Wystąpią komplikacje związane z ciążą Twoją, współuczestniczki podróży, ciążą Twojej żony lub konkubiny, ciążą żony lub konkubiny współuczestnika podróży – jeśli ciąża trwa krócej niż 32 tygodnie.

TAK
TAK
Tobie lub współuczestniczce podróży zostanie wyznaczona na czas podróży data porodu – o ile nie jest oznaczona w chwili zawierania umowy podróży i umowy ubezpieczenia.
TAK
TAK
Nastąpi Twoja śmierć lub współuczestnika podróży – w tym w wyniku choroby przewlekłej i zachorowania na Covid-19.
TAK
TAK
Do 45 dni przed rozpoczęciem podróży lub w trakcie podróży nastąpi śmierć osoby bliskiej lub osoby bliskiej współuczestnika podróży – w tym w wyniku choroby przewlekłej i zachorowania na Covid-19, samobójstwa.
TAK
TAK
Wystąpi szkoda w mieniu Twoim, Twojej osoby bliskiej lub współuczestnika podróży i musicie podjąć w tej sprawie czynności prawne lub administracyjne. Szkoda musi powstać w wyniku zdarzenia losowego lub kradzieży z włamaniem w okresie do 10 dni przed rozpoczęciem podróży.
TAK
TAK
Ty lub współuczestnik podróży utracicie pracę. Warunkiem naszej odpowiedzialności jest to, aby w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia Ty lub współuczestnik podróży był zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony albo pracował przez okres co najmniej 6 miesięcy na podstawie umowy o pracę na czas określony.
TAK
TAK
Pracodawca wyznaczy Tobie lub współuczestnikowi podróży rozpoczęcie pracy w trakcie trwania podróży – jeśli w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia Ty lub współuczestnik podróży jesteście zarejestrowani jako bezrobotni.
TAK
TAK
Tobie lub współuczestnikowi podróży zostaną skradzione dokumenty niezbędne do realizacji podróży w okresie 30 dni bezpośrednio poprzedzających datę rozpoczęcia podróży. Te dokumenty to: paszport, dowód osobisty, wiza. Musicie zgłosić takie zdarzenie odpowiednim władzom.
TAK
TAK
Twój pojazd lub pojazd współuczestnika podróży zostanie uszkodzony lub zniszczony podczas wypadku drogowego w okresie do 10 dni przed rozpoczęciem podróży i musicie podjąć w tej sprawie czynności prawne lub administracyjne. Dodatkowo policja musi udokumentować zdarzenie.
TAK
TAK
Tobie lub współuczestnikowi podróży zostanie ukradziony pojazd, który do Was należy i musicie podjąć w tej sprawie czynności prawne lub administracyjne w miejscu swojego stałego zamieszkania. Kradzież musi mieć miejsce w okresie do 10 dni przed rozpoczęciem podróży. Dodatkowo policja musi udokumentować zgłoszenie.
TAK
TAK
Ty lub współuczestnik podróży otrzymacie wezwanie na rozprawę rozwodową, której data przypada na czas podróży – o ile nie znacie daty rozprawy w chwili zawierania umowy ubezpieczenia.
TAK
TAK
Ty lub współuczestnik podróży otrzymacie wezwanie do sądu, z którego wynika, że Wasza obecność w sądzie jest obowiązkowa w terminie zaplanowanej podróży. Dotyczy to sytuacji, kiedy nie znacie terminu rozprawy w chwili zawierania umowy ubezpieczenia.
TAK
TAK
Ty lub współuczestnik podróży będziecie mieć egzamin poprawkowy w szkole lub na uczelni wyższej, którego zdanie jest konieczne, aby kontynuować naukę, a termin egzaminu przypadnie na czas podróży. Dotyczy to sytuacji, kiedy nie znacie daty egzaminu poprawkowego w chwili zawierania umowy ubezpieczenia.
TAK
TAK
Powstanie szkoda w mieniu Twojego pracodawcy lub pracodawcy współuczestnika podróży. Ubezpieczenie działa, jeśli: szkoda powstanie w wyniku zdarzenia losowego lub kradzieży z włamaniem i do 10 dni przed rozpoczęciem podróży oraz jednocześnie Ty lub współuczestnik podróży jesteście w kadrze zarządzającej pracodawcy i musicie podjąć w tej sprawie czynności prawne lub administracyjne, które wymagają od Was obecności w kraju zamieszkania.
TAK
TAK
NFZ lub ZUS wyznaczy Tobie lub współuczestnikowi podróży termin pobytu w sanatorium, który pokrywa się z podróżą  – o ile oczekiwaliście na niego, a termin ten nie był znany w chwili zawierania umowy ubezpieczenia.
TAK
TAK

Do 30 dni przez rozpoczęciem podróży dojdzie w kraju, do którego podróżujesz, do aktu terrorystycznego. Aby ubezpieczenie działało, akt terrorystyczny musi wystąpić do 250 km od celu Twojej podróży. Ubezpieczenie nie działa, jeśli organizator imprezy turystycznej zaoferuje Ci inną imprezę turystyczną – do kraju, w którym akt terrorystyczny nie występuje.

NIE
TAK
Ty lub współuczestnik podróży otrzymacie propozycję adopcji dziecka, jeśli bierzecie udział w procedurze adopcji dziecka. Dotyczy to sytuacji, gdy nie znasz terminu adopcji w chwili, kiedy zawierasz umowę ubezpieczenia.
NIE
TAK
Ty lub współuczestnik podróży otrzymacie powołanie do rozgrywek sportowych o randze międzynarodowej, które odbywają się w trakcie trwania podróży.
NIE
TAK

Ubezpieczenia

Bilety autokarowe