SZCZEPIENIA /+ regulamin Przelewy24

 

 

1. Biuro podróży przyjazne zdrowiu turysty

Nasze biuro bierze udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym – „Biuro podróży przyjazne zdrowiu turysty”. Mówimy naszym Klientom o chorobach tropikalnych i ich profilaktyce. Zostaliśmy za to nagrodzeni honorowym certyfikatem.

Każdorazowo proponujemy naszym Klientom dostęp do rzetelnych materiałów edukacyjnych na temat chorób tropikalnych i ich profilaktyki. Chcemy, żeby Klienci byli zdrowi podczas wyjazdów i zdrowi z nich wracali.

Zachęcamy do odwiedzenia strony www.szczepieniadlapodrozujacych.pl Stronę można oglądać na komputerze, jak również na urządzeniach mobilnych, takich jak tablety, czy smartfony. Już teraz może Pan/i wejść na stronę poprzez kod QR, odczytywany przez urządzenie mobilne.

2. Choroby tropikalne

W egzotycznych rejonach świata występują inne drobnoustroje, niż w Europie. Mogą one powodować nie tylko zatrucie pokarmowe, ale też poważniejsze choroby.

Standardy medyczne i higieniczne panujące w kraju, do którego Pan/i jedzie mogą się różnić od panujących w Polsce. Warto zadbać o profilaktykę chorób tropikalnych. Informacje na ten temat dostępne są na stronie: www.szczepieniadlapodrozujacych.pl

3. Szczepienia profilaktyczne

Aby uchronić się przed chorobami tropikalnymi oprócz ogólnego zachowania higieny, warto zadbać o szczepienia przed wyjazdem i odwiedzić placówkę medycyny podróży. Adresy najbliższych placówek znajdzie Pan/i na stronie www.szczepieniadlapodrozujacych.pl

Szczepienia to jeden z najlepszych sposobów profilaktyki chorób tropikalnych. Niektóre szczepienia działają nawet do końca życia. Opłaca się więc zainwestować w zdrowie swoje i bliskich. Szczepienia są bezpieczne. Przed zaszczepieniem się turysta konsultuje możliwość wykonania szczepienia z lekarzem medycyny podróży.

Przed wyjazdem do niektórych krajów istnieje konieczność zaszczepienia się. Są to tzw. szczepienia obowiązkowe. Istnieją też szczepienia zalecane, które warto rozważyć przed wyjazdem za granicę. Chronią one przed wieloma chorobami tropikalnymi.

 

REGULAMIN PŁATNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM SERWISU Przelewy24

 

& 1

 

Postanowienia ogólne

 

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania wpłat dla Biuro Podróży Babilon Travel S.C Wrocław za pośrednictwem Serwisu Przelewy24

 

& 2

 

Definicje

 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 

Odbiorca płatności – Biuro Podróży Babilon Travel S.C z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 240, 53-235 Wrocław, NIP 8982202636 REGON 022068423.

Płatnik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje płatności na rzecz Odbiorcy płatności.

Operator płatności – PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

Serwis  internetowy – serwis Przlewy24 pośredniczący w przekazywaniu darowizny pomiędzy Odbiorcą płatności a Płatnikiem.

Płatność – dokonywana przez Płatnika wpłata na rzecz Odbiorcy płatności z wykorzystaniem Serwisu.

 

& 3

 

Odbiorcą płatności jest Biuro Podróży Biuro Podróży Babilon Travel S.C z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 240, 53-235 Wrocław, NIP 8982202636 REGON 022068423.

Podmiotem świadczącym usługę płatniczą, zwaną dalej w niniejszym regulaminie „Usługą Pzrelewy24” na rzecz Użytkowników jest Operator płatności. Operator płatności realizując Usługę Przelewy24 występuje jako dostawca usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2017 r. o Usługach płatniczych. (Dz.U. 2016.1572 t.j.). Wszystkie transakcje przeprowadzane są podczas połączenia szyfrowanego najwyższej jakości certyfikatem. Jako pełnoprawna instytucja finansowa jest ściśle nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego świadcząc usługi w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej. Każda wpłata dokonana przez Płatnika stanowi wpłatę za usługi agencyjne Biura Podróży Babilon Travel S.C

 

Wpłaty przekazywane za pośrednictwem Przelewy24 będą przekazywane na rachunek bankowy: ING Bank 67 1050 1575 1000 0092 1105 0639

 

& 4

 

Reklamacje i zwroty

 

Odbiorca płatności przewiduje zwrot wpłaconych środków i reklamacji w zależności od warunków uczestnictwa imprezy turystycznej, którą opłaca płatnik.

Użytkownik może złożyć reklamację, jeśli wpłaty, o których mowa w Regulaminie płatności w & 3 ust. 3 nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamacje można złożyć w formie: pisemnej- osobiście w Biurze Podróży Babilon Travel S.C z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 240, 53-235 Wrocław, lub przesyłką pocztową art. 3 punkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo Pocztowe (Dz. U. poz 1529 z późn. zm), elektronicznej – w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail: biuro@babilontravel.pl

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 30 dni.

 

& 5

 

Niniejszy Regulamin jest udostępniony w  Biurze Podróży Biuro Podróży Babilon Travel S.C z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 240, 53-235 Wrocław oraz na stronie internetowej www.babilontravel.pl

W zakresie nieregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.