REGULAMIN DotPay

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Biuro Podróży Babilon Travel s.c.

Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.

§1 Informacje podstawowe.

1.1 Właścicielem Serwisu www.babilontravel.pl jest Biuro Podróży Babilon Travel s.c. z siedzibą przy ul. B.Prusa 1 50-319 Wrocław, nip: 898-220-26-36, regon: 022068423 reprezentowane przez Beatę Wolszczak oraz Karolinę Wasylów.
1.2 Serwis umożliwia Użytkownikom dokonywanie rezerwacji i zakup Imprezy Turystycznej poprzez udostępnienie systemu rezerwacji internetowej na www.babilontravel.pl.
1.3 Korzystając z Serwisu Użytkownik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.
1.4 Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez B.P. Babilon Travel, warunki dokonania rezerwacji i zakupu Imprezy Turystycznej.
1.5 Założenie rezerwacji lub zakup Imprezy Turystycznej może również nastąpić telefonicznie w Biurze Podróży Babilon Travel pod numerem wskazanym na internetowej stronie Serwisu lub w naszym biurze, którego adres znajduje się na stronie internetowej www.babilontravel.pl.
1 Prezentowane na stronie internetowej B.P Babilon Travel materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§2 Ogólne zasady zakupu wycieczek.

2.1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest tylko we własnym imieniu. Jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada on ważne zgodnie z prawem pełnomocnictwo. Za działanie bez pełnomocnictwa lub za przekroczenie jego granic Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność.
2.2. Dokonywanie zapytań o rezerwację z użyciem nieprawdziwego lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa jest zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2.3. Dane uczestnika Imprezy Turystycznej biorącego udział w Imprezie powinny zgadzać się z danymi w paszporcie przy podróżach poza teren Unii Europejskiej, a przy podróżach na terenie Unii Europejskiej z danymi zawartymi w dowodzie osobistym lub paszporcie. Za niezrealizowanie lub niewłaściwe zrealizowanie świadczeń ze względu na podanie błędnych danych Uczestnik Imprezy ponosi pełną odpowiedzialność.
2.4. Przez cały czas trwania Imprezy Turystycznej Klient powinien posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, a w szczególności ważny paszport, wymagane przy wjeździe wizy lub inne dokumenty określone przepisami państw, do których się podróżuje.
2.5. B.P. Babilon Travel nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez usterek, wad lub przerw w dostępie do Systemu Rezerwacji Internetowej, nie gwarantuje również ciągłej i przebiegającej bez zakłóceń możliwości połączenia się z Systemem Rezerwacji Internetowej oraz co do tego, że rezultat poszukiwań sprosta oczekiwaniom Użytkowników co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.
2.6. Dokonanie rezerwacji i zakupu Imprezy Turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Warunków Uczestnictwa Organizatora Imprezy Turystycznej. Warunki Uczestnictwa regulują wzajemne prawa i obowiązki Klienta i Organizatora. Warunki te są dostępne na stronie www.babilontravel.pl podczas zakładania rezerwacji, są one również wysyłane Klientowi wraz z Umową pocztą elektroniczną, jak również są udostępniane przez Konsultantów na każdą prośbę Klienta.
2.7.Organizator Turystyczny to bezpośredni organizator imprezy turystycznej, z którym B.P. Babilon Travel posiada stosowną umowę agencyjną o stałej współpracy.
2.8. Ceny usług turystycznych prezentowane na stronie serwisu www.babilontravel.pl są określone przez Organizatora i nie są zależne od B.P. Babilon Travel. Ceny te mogą ulec zmianie m.in. z powodu zmian kursów walut lub z powodów określonych przez Organizatora. Ostateczna cena jest potwierdzana przez Konsultanta, który wraz z potwierdzeniem oferty ustala ostateczną cenę Imprezy Turystycznej.
2.9. W przypadku wykrycia rozbieżności dotyczących zarezerwowanej Imprezy Turystycznej, a w szczególności jej ceny, terminu, dostępności lub świadczeń objętych ceną a danymi źródłowymi w systemie rezerwacyjnym Organizatora, Konsultant B.P. Babilon Travel niezwłocznie poinformuje Klienta o tym fakcie. Jeżeli Klient pisemnie lub drogą elektroniczną zaakceptuje zmodyfikowane warunki Imprezy, wówczas Konsultant zatwierdzi dokonaną wpłatę na poczet nowej Imprezy Turystycznej i po uzyskaniu ewentualnej wymaganej dopłaty lub po zwróceniu Klientowi ewentualnej nadpłaty, prześle na wskazany adres e-mail komplet dokumentów: Umowę-Zgłoszenie, Warunki Uczestnictwa i potwierdzenie rezerwacji, co oznacza zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Biurem Podróży. Jeżeli Klient nie zaakceptuje nowych warunków rezerwacji, wówczas rezerwacja ta zostanie anulowana bezkosztowo, a kwota wpłacona na poczet Imprezy Turystycznej zostanie w całości zwrócona w przeciągu jednego dnia od zaksięgowania wpłaty na koncie B.P. Babilon Travel.

§3 Założenie rezerwacji.

3.1. Zarezerwowanie imprezy turystycznej może odbyć się przez Internet. Serwis umożliwia założenie rezerwacji na wybraną przez Klienta Imprezę Turystyczną, a dalszy proces rezerwacji odbywa się drogą mailową lub telefoniczną przy pomocy Konsultanta.
3.2. Szczegółowy opis przebiegu rezerwacji:

JAK ZAREZERWOWAĆ WYCIECZKĘ:
1   Krok pierwszy – wybór oferty.
Korzystając z naszego portalu za pomocą wyszukiwarki wybierz interesującą Cię ofertę.

2.   Krok drugi – zarezerwuj ofertę.
Wybierz jeden ze sposobów zamówienia:
przez Internet:
Zaznacz opcję „Rezerwuj i przejdź do płatności”, wypełnij wymagane pola i zapoznaj się z     Warunkami Uczestnictwa w imprezie turystycznej, następnie kliknij przycisk „Rezerwuj”. Po wypełnieniu  formularza rezerwacyjnego zostanie do Ciebie wysłany e-mail (na podany w zgłoszeniu adres) z  potwierdzeniem rezerwacji oraz odnośnikiem do statusu transakcji. Formularz zostanie też wysłany do  naszych konsultantów.
lub
Zaznacz opcję „Wyślij zgłoszenie”. Po wysłaniu zgłoszenia nasz konsultant skontaktuje się na podany w  zgłoszeniu numer telefonu lub e-mail w celu ustalenia warunków ewentualnej rezerwacji.
lub
Wyślij e-mail na adres biuro@babilontravel.pl lub napisz do nas przez chat na naszej stronie   www.babilontravel.pl.
przez telefon:
Zadzwoń pod numer 71 39 29 602  – nasz konsultant dokona rezerwacji lub szybko i wygodnie przeprowadzi Cię przez  cały proces rezerwacji
lub
w Punkcie Obsługi Klienta:
B.P. Babilon Travel ul. B. Prusa 1 50 – 319 Wrocław

3.         Krok trzeci – potwierdzenie miejsc i ceny.
Niezależnie od tego, czy wyślesz zgłoszenie przez internet, zadzwonisz lub odwiedzisz nasze biuro, nasz konsultant potwierdzi dla Ciebie dostępność miejsc, obliczy całkowitą cenę i przedstawi   ostateczną wersję do akceptacji wraz z warunkami rezerwacji i formularzem zgłoszenia.
Nasi konsultanci służą pomocą i radą podczas całego procesu rezerwacji – zapamiętaj imię i nazwisko konsultanta, ułatwi to późniejszy kontakt.

4.         Krok czwarty – przesłanie i podpisanie dokumentów.
Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i prześle wymagane do zawarcia umowy dokumenty. Należy je   podpisać i odesłać zeskanowane na adres: biuro@babilontravel.pl wraz z dowodem wpłaty zaliczki lub całości należności za imprezę turystyczną (zgodnie z warunkami uczestnictwa).

5.         Krok piąty – płatność.
Płatności za Imprezę można dokonać za pomocą przelewu bankowego, gotówką w naszych biurach, za  pomocą przekazu pocztowego, kartą kredytową lub e-przelewem. Możliwość płatności kartą kredytową będzie każdorazowo potwierdzana przez Konsultanta.
Ważne! Aby skrócić czas oczekiwania na zaksięgowanie Twojej wpłaty i tym samym przyspieszyć   proces rezerwacji prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres biuro@babilontravel.pl

6.         Krok szósty – potwierdzenie rezerwacji i dostarczenia dokumentów
Po zatwierdzeniu wpłaty, konsultant potwierdza rezerwację. Na wskazany adres e-mail otrzymasz potwierdzenie rezerwacji, które należy zabrać ze sobą na lotnisko. Dokumenty podróży mogą  zostać dostarczone drogą elektroniczną na adres e-mail, oczekiwać na odbiór w B.P. Babilon Travel. O szczegółach odbioru dokumentów każdorazowo poinformuje nasz konsultant.

7.         Krok siódmy – potwierdzenie godzin wylotu
Pamiętaj, aby najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem imprezy potwierdzić ostateczne godziny  wylotu/wyjazdu. Dzień wcześniej nasz konsultant kontaktuje się z Państwem i potwierdzi właściwe  godziny.

8. Krok ósmy – Ciesz się swoimi wakacjami!

3.3. Podczas procesu rezerwacji Klient otrzymuje drogą elektroniczną Warunki Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej organizowanej przez Touroperatora. Warunki Uczestnictwa określają m.in. możliwość rezerwacji oraz warunki odstąpienia od umowy przez Klienta. Podpisanie Umowy przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją w/w warunków.
3.4. Po dokonaniu przez Klienta rezerwacji Imprezy Turystycznej i jej opłaceniu (szczegóły dotyczące sposobów płatności znajdują się w §4 niniejszego regulaminu) Konsultant B.P. Babilon Travel niezwłocznie, w godzinach pracy biura, skontaktuje się z osobą zamawiającą w celu potwierdzenia rezerwacji, po czym na wskazany przez Klienta adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rezerwacji Imprezy Turystycznej. Brak możliwości kontaktu z Klientem lub brak reakcji na nagrane na poczcie głosowej wiadomości podanego telefonu może spowodować automatyczne anulowanie dokonanej rezerwacji wraz z naliczeniem kosztów anulacji (zgodnie z Warunkami Uczestnictwa danego Organizatora).
3.5. Dla wybranych ofert istnieje możliwość zamówienia usługi turystycznej wraz z uiszczeniem opłaty za nią poprzez system Dotpay na stronie www.babilontravel.pl – tzw. rezerwacja on-line. Rezerwacja ta jest równoznaczna z rezerwacją miejsc na wybraną Imprezę Turystyczną. Rezerwacja taka jest również każdorazowo potwierdzana przez Konsultanta.
3.6. W przypadku rezerwacji ofert, dla których nie ma możliwości założenia pełnej rezerwacji poprzez system on-line, jak również kiedy Organizator tej imprezy nie pozwala na założenie rezerwacji wstępnej, konieczne jest dokonanie przedpłaty na wskazane przez Konsultanta konto. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu, rezerwacja zostanie założona w systemie. W przypadku braku miejsc, Konsultant zaproponuje alternatywną ofertę lub wpłacone środki zostaną zwrócone na wskazane konto bankowe w przeciągu jednego dnia roboczego od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie B.P. Babilon Travel.

§4 Sposoby płatności za rezerwację.

4.1. W Biurze Podróży Babilon Travel Klient ma do wyboru następujące formy płatności: przelew bankowy, przelew internetowy, wpłata gotówkowa, przekaz pocztowy oraz karta kredytowa. Możliwość płatności kartą kredytową będzie każdorazowo potwierdzana przez Konsultanta
4.2. B.P. Babilon Travel dokona u Organizatora ostatecznej rezerwacji wybranej przez Klienta Imprezy Turystycznej pod warunkiem dokonania wpłaty wymienionej na Umowie na wskazany numer konta bądź płatności on-line poprzez system Dotpay oraz po przesłaniu czytelnie podpisanej Umowy oraz Warunków Uczestnictwa.
4.3. Pierwsza wpłata – zaliczka – wynosi od 10% do 40% ceny imprezy i jest płatna w momencie zakładania rezerwacji, a pozostała kwota powinna być uregulowana w terminie od 40 do 21 dni przed rozpoczęciem imprezy – w zależności od Warunków Uczestnictwa danego Organizatora. Szczegółowe terminy płatności precyzują Warunki Uczestnictwa danego Organizatora. W przypadku opłacenia zaliczki za dokonaną rezerwację, kolejne raty należy uiścić w terminie podanym na potwierdzeniu Imprezy Turystycznej. Klient, który nie wpłaci którejkolwiek z rat określonych na Umowie w terminie, ponosi skutki zgodnie z Warunkami Uczestnictwa danego Organizatora.
4.4. W przypadku, kiedy termin rezerwacji Imprezy Turystycznej jest krótszy niż data wpłaty całości, Klient zobowiązany jest do wpłaty pełnej ceny Imprezy.
4.5. W przypadku ofert last minute i ofert specjalnych, a przede wszystkim w przypadku ostatnich miejsc w środku transportu, gdy nie ma możliwości dokonywania rezerwacji wstępnych blokujących miejsca w systemach rezerwacyjnych, Klient zobowiązany jest do dokonania przedpłaty lub pełnej wpłaty na wskazany przez Konsultanta rachunek bankowy lub poprzez system Dotpay przed dokonaniem rezerwacji miejsc. Jeżeli w międzyczasie oferta ulegnie wyprzedaniu, albo jej cena ulegnie zmianie, Konsultant skontaktuje się z Klientem, poinformuje o aktualnej sytuacji, zaproponuje alternatywną ofertę lub wpłacone środki zostaną zwrócone na wskazane konto bankowe w przeciągu jednego dnia roboczego od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie B.P. Babilon Travel.

Płatność przelewem

4.6.1. Przelewu należy dokonać na konto bankowe B.P. Babilon Travel: Bank Millennium 09 1160 2202 0000 0002 3436 8841, w siedzibą przy ul. B.Prusa1, 50-319 Wrocław. Dopuszczalne są sytuacje, kiedy przelewu należy dokonać na inny rachunek określony Warunkami Uczestnictwa danego Organizatora, ostateczną informację potwierdza Konsultant. Potwierdzenie przelewu należy niezwłocznie przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@babilontravel wraz z następującymi danymi: organizator, numer rezerwacji, kierunek imprezy, imię i nazwisko osoby zgłaszającej.
4.6.2. Przesłanie fałszywego potwierdzenia przelewu bankowego będzie traktowane jako próba wyłudzenia i sprawa zostanie przekazana stosownym organom ścigania.

Płatność internetowa

4.7.1. Autoryzacja transakcji zapłaty on-line dokonywana jest przez centrum autoryzacyjne Dotpay przy współpracy z bankiem, który wydał kartę płatniczą lub w którym umieszczone jest konto bankowe Płacącego. Dane wprowadzone do formularza autoryzacji transakcji dotyczące posiadacza karty/konta (dane osobowe, numer karty/konta) przekazywane są bezpośrednio do centrum autoryzacyjnego. Po dokonaniu transakcji bank, w którym dokonano płatności, blokuje środki pieniężne, stanowiące wpłatę za zarezerwowany wyjazd. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. W przypadku imprez z terminem wyjazdu bliższym niż 7 dni, akceptujemy wyłącznie przelew bankowy (na podstawie otrzymanego potwierdzenia zrealizowanej transakcji) lub gotówkę.
4.7.2. W przypadku braku możliwości zablokowania należności na koncie bankowym, nie dochodzi do zakupu Imprezy Turystycznej.

Płatność gotówką

4.8.1. Wpłat gotówkowych można dokonywać w biurze stacjonarnym B.P. Babilon Travel, którego adres znajduje się na stronie internetowej www.babilontravel.pl

Płatność przekazem pocztowym

4.9.1. Płatności przekazem pocztowym należy dokonać na konto wskazane przez Konsultanta lub na konto B.P. Babilon Travel:
Millennium 09 1160 2202 0000 0002 3436 8841, z siedzibą przy ul. B. Prusa 1 50-319 Wrocław
4.9.3. Wypełniając druk przekazu w tytule przelewu należy podać nazwę organizatora, numer rezerwacji, kierunek imprezy, imię i nazwisko osoby zgłaszającej.
4.9.4. Potwierdzenie przelewu należy przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@babilontravel.pl wraz z następującymi danymi: nazwa organizatora, numer rezerwacji, kierunek imprezy, imię i nazwisko osoby zgłaszającej.

§5 Cena wycieczki turystycznej.

5.1. Cena zakupionej Imprezy Turystycznej obejmuje wszystkie składniki, które są zawarte w opisie Imprezy Turystycznej i nie zawiera świadczeń nie wymienionych w ofercie.
5.2. Organizator wycieczki może zmienić lub wycofać ze sprzedaży Imprezę już po dokonaniu przez Klienta rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia przez Klienta jakichkolwiek kosztów. B.P. Babilon Travel nie ma wpływu na zmiany dokonywane przez Organizatora danej Imprezy. Zasady dokonywania tych zmian określone są każdorazowo w Umowie lub w Warunkach Uczestnictwa, które Klient podpisuje przy dokonywaniu rezerwacji.
5.3. Z uwagi na fakt, że cena Imprezy Turystycznej może być wyrażona przez niektórych Organizatorów zarówno w PLN jak i w walutach obcych, cena za Imprezę Turystyczną może ulec zmianom, wynikającym z dziennego kursu danej waluty.

§6 Formy odbioru i dostarczania dokumentów.

6.1. Dokumenty podróży za zakupioną imprezę turystyczną – w zależności ustaleń Organizatora – mogą zostać dostarczone Państwu:
a)    drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta w Formularzu,
b)    mogą oczekiwać na odbiór na lotnisku na 2 godziny przed wylotem na stanowisku odpraw Organizatora.
c)    mogą zostać przesłane do Klienta na wskazany na Umowie adres zamieszkania.
d) mogą oczekiwać na odbiór w B.P. Babilon Travel.
6.2. O szczegółach odbioru dokumentów zostaną Państwo poinformowani każdorazowo przez Konsultanta B.P. Babilon Travel.
6.3. Do 24 godzin przed planowaną godziną wylotu Klient jest zobowiązany skontaktować się z B.P. Babilon Travel w celu potwierdzenia godziny wyjazdu/wylotu.
6.5. B.P. Babilon Travel każdorazowo poinformuje Klienta o wszelkich zmianach w rezerwacji na podstawie komunikatu otrzymanego od Organizatora.

§7 Zmiana rezerwacji.

7.1. Dokonanie zmian w rezerwacji po zakupie Imprezy Turystycznej możliwe jest na warunkach określonych w Warunkach Uczestnictwa danego Organizatora.
7.2. Dokonując zmian Klient powinien liczyć się z możliwością wystąpienia kosztów manipulacyjnych zgodnie z Warunkami Uczestnictwa danego Organizatora Imprezy Turystycznej.

§8 Warunki anulowania rezerwacji przez Klienta.

8.1. Dokonanie anulacji rezerwacji po zakupie imprezy  turystycznej możliwe jest na zasadach określonych w Warunkach Uczestnictwa danego Organizatora.
8.2. Dokonując anulacji rezerwacji Klient powinien się liczyć z możliwością wystąpienia kosztów anulacji.
8.3. Anulowanie zarezerwowanej Imprezy Turystycznej dopuszczalne jest poprzez wysłanie drogą elektroniczną zlecenia anulowania rezerwacji (podając nazwisko osoby zgłaszającej i numer rezerwacji) na adres e-mail biuro@babilontravel.pl lub pisemnie w Biurze Podróży Babilon Travel.
8.4. Konsultant B.P. Babilon Travel anuluje rezerwację wykupionej przez Klienta Imprezy Turystycznej, wyjaśni na jakich zasadach i w jakiej wysokości zostaną Klientowi zwrócone pieniądze wpłacone podczas rezerwacji Imprezy oraz wyjaśni przebieg całego procesu.
8.5. W przypadku wystąpienia kosztów anulacji na podstawie pisemnego zlecenia anulacji Klient upoważnia B.P. Babilon Travel do potrącenia kwoty wymaganej do pokrycia kosztów anulacji. Jeśli kwota wpłaconej zaliczki będzie niewystarczająca do pokrycia kosztów anulacji Klient zostanie poinformowany, w jaki sposób i w jakim terminie należy uiścić wymaganą kwotę.

§9 Warunki anulowania rezerwacji przez Organizatora.

9.1. Zasady anulowania Imprezy przez Organizatora zawarte są w ogólnych Warunkach Uczestnictwa Organizatora Imprezy Turystycznej.
9.2. B.P. Babilon Travel nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w rezerwacji lub za anulowanie rezerwacji przez Organizatora Imprezy.
9.3. Informacje o ewentualnych zmianach w rezerwacji Klienta dokonanych przez Organizatora Imprezy będą niezwłocznie przesyłane przez Konsultanta B.P. Babilon Travel pod wskazany na Umowie adres e-mail lub będą przekazywane telefonicznie.

§10 Pozostałe postanowienia.

10.1. Po dokonaniu zakupu w systemie rezerwacji internetowej Klienta obowiązują dokumenty stanowiące integralną część Umowy udziału w Imprezie Turystycznej: Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych Touroperatora, który organizuje Imprezę Turystyczną, informacje o warunkach ubezpieczenia, opis i program zarezerwowanej Imprezy Turystycznej.
10.2. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianej sytuacji uniemożliwiającej uczestnictwo Klienta i/lub uczestników w zakupionej Imprezie Turystycznej, Klient może zrezygnować z wyjazdu lub zmienić uczestników na zasadach określonych w zaakceptowanych Warunkach Uczestnictwa.
10.3. Warunki ubezpieczenia Klienta wykupującego Imprezę Turystyczną zawarte są w Warunkach Uczestnictwa danego Organizatora. Zwyczajowo w przypadku Imprez Turystycznych Klient w cenie oferty jest ubezpieczony od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków. Klient może się dodatkowo ubezpieczyć od chorób przewlekłych, od kosztów rezygnacji z Imprezy Turystycznej lub podnieść kwoty gwarantowanego ubezpieczenia podstawowego będącego w cenie danej Imprezy.
10.4. Miejsce i sposób składania reklamacji określają Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych obowiązujące dla danego sezonu turystycznego u Organizatora Imprezy Turystycznej, którą zakupił Klient.
10.5. B.P. Babilon Travel i jego Konsultanci zobowiązują się do rzetelnego informowania i przedstawiania ofert turystycznych zgodnie ze szczegółami przedstawionymi przez Organizatora, przekazania wpłat Klienta w wyznaczonym terminie (zgodnie z odrębnymi ustaleniami pomiędzy B.P. Babilon Travel i Organizatorem) na konto Organizatora, do natychmiastowego informowania Klienta o jakichkolwiek zmianach dotyczących rezerwacji Imprezy Turystycznej oraz do niezwłocznego przekazywania Organizatorowi wszystkich uwagach Klienta dotyczących Imprezy, a szczególnie reklamacji, roszczeń i skarg zgłoszonych przez Klienta zgodnie z terminami podanymi w Warunkach Uczestnictwa.
10.6. Odpowiedzialność B.P. Babilon Travel i jego Konsultantów jest ograniczona do odpowiedzialności za udzielone informacje i wywiązanie się z transferu wpłat Klienta. Zgodnie z przepisami prawa Agent nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Organizatora Imprezy w zakresie zmian w realizacji Imprezy Turystycznej. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji Klient może zgłosić reklamację i przekazać ją do Organizatora lub do B.P. Babilon Travel. Możliwe jest odwołanie Imprezy Turystycznej przez Organizatora z powodu określonego w Warunkach Uczestnictwa (np. niewystarczającej liczby uczestników). W takim przypadku Klientowi przysługuje zwrot dokonanych wpłat zgodnie z Warunkami Uczestnictwa lub udział w innej imprezie zaproponowanej przez Organizatora, a Agent zobowiązuje się do przedstawienia Klientowi oferty zastępczej.

§11 Ochrona danych osobowych.

11.1. Dane wprowadzone przez Użytkownika do Systemu Rezerwacji Internetowej będą przetwarzane przez B.P. BAbilon Travel zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami).
11.2. B.P. Babilon Travel przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego (świadczenia usług przez B.P. Babilon Travel), które zostały podane na formularzu rezerwacyjnym.
11.3. Wysyłając do B.P. Babilon Travel Formularz Rezerwacyjny wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez B.P. Babilon Travel swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych oraz w celu świadczenia usług marketingowych polegających na promowaniu usług B.P. Babilon Travel i jego partnerów.
11.4. W odniesieniu do Państwa danych osobowych B.P. Babilon Travel stosuje zapisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
11.5. Wysłanie Formularza Rezerwacyjnego po zaznaczeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  w odniesieniu do opcji handlowych stanowi wyrażenie zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
11.6. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. W każdej chwili Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.

§12 Postanowienia końcowe.

12.1. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
12.2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez B.P. BAbilon Travel rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według ustawy.
12.3. B.P. BAbilon Travel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób korzystających z usług świadczonych przez B.P. Babilon Travel, wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od B.P. Babilon Travel, w szczególności strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, itp.
12.4. Korzystając z usług świadczonych przez B.P. BAbilon Travel Klient oświadcza, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są jasne i zrozumiałe i akceptuje jego postanowienia. W przypadku wątpliwości Klient może skontaktować się z Biurem w celu ich wyjaśnienia.

Początek formularza